Отворено писмо на Тим Бърнърс Лий за 35-годишнината на WWW

ИНДИТ подкрепя напълно притесненията на Тим Бърнърс Лий относно свободата на Интернет, описани в Отворено писмо за 35-годишнината на WWW

Пълен текст на писмото:

Отворено писмо: Отбелязване на 35-ия рожден ден на мрежата
Тим Бърнърс-Лий · 12 март 2024 г

Първоначалната надежда

Преди три и половина десетилетия, когато изобретих WWW, неговият път беше невъобразим. Нямаше пътна карта за предсказване на еволюцията му, това беше очарователно пътешествие, изпълнено с неочаквани възможности и предизвикателства. В основата му лежеше намерението да позволи сътрудничество, състрадание и творчество – това, което наричам 3те „C“. Той трябваше да бъде инструмент за овластяване на човечеството. Първота десетилетие на мрежата изпълни това обещание – тя беше децентрализирана чрез съдържание и опции, създавайки по-малки, по-локални общности, предоставяйки индивидуална овластяване и насърчавайки огромно богатство. Въпреки това през последното десетилетие вместо да въплъщава тези ценности, мрежата играе роля в тяхното подкопаване. Последиците стават все по-широки. От централизацията на платформите до революцията на ИИ, мрежата служи като фундаментален слой на нашата онлайн екосистема – екосистема, която сега прекроява геополитическия пейзаж, движи икономическите промени и влияе върху живота на хората по целия свят.

Текущо състояние

Пет години след като мрежата навърши 30, аз посочих някои от дисфункциите, причинени от доминирането на няколко корпорации, които са ерозирали нейните ценности и са довели до разпадане и вреда. Сега пет години по-късно, пристигайки на 35-ия рожден ден на мрежата, ускоряването на ИИ изостри тези опасения, показвайки, че проблемите в мрежата не са изолирани, а по-скоро дълбоко преплетени с възникващите технологии.

Има две ясно свързани проблема, които трябва да бъдат разгледани. Първият е степента на консолидация, която противоречи на децентрализираната природа, която първоначално си представях. Това фрагментира мрежата, като всяка платформа се бори да задържи потребителите, като оптимизира печалбата чрез пасивно наблюдение на съдържанието. Този експлоататорски бизнес модел е особено тревожен през тази важна година на избори, които биха могли да доведат до политическа бъркотия. Второто е пазарът на лични данни, който се възползва от хората, като създава дълбоки профили, позволяващи насочена реклама и в крайна сметка контрол над информацията, от която се нуждаят.

Как се случи това? Политическото лидерството страда от липса на разнообразие за справедливо преразпределяне на обществено благо за сметка на капиталистическите сили, водещи до монополизация. Властта, която трябваше да коригира това, се провали, като регулаторните мерки бяха надминати от скоростта на иновациите, което доведе до разширяване на разликата между технологичния напредък и ефективния надзор.

Бъдещето зависи от способността ни едновременно да реформираме настоящата система и да изградим нова, която наистина обслужва най-добрите интереси на човечеството. За да постигнем това, трябва да разбием сегашното статукво, насърчавайки сътрудничество и пазарни условия за постигане на децентрализирани възможности.

Степени

За да трансформираме статуквото, трябва едновременно да се справим с неговите съществуващи проблеми и да подкрепим усилията на онези пионери, които активно работят за изграждане на нова, подобрена система. Такава, която се фокусира на автентичните търсения на потребителите пред избирателните търсения на бизнеса като по такъв начин ни върнат контрола върху нашите данни. Новите лидери трябва да създадат нова децентрализирана мрежа и нова по-човешки центрирана мрежа, каквато беше моята първоначална визия. Тези пионери трябва да се появат от различни дисциплини – наука, политика и приложни софтуеристи – обединени в постигането на нов WWW, който да ни служи и овластява всички нас. Примери могат да бъдат BlueSky или Mastodon, които не ползват наши лични данни, но успяват да създават, GitHub, който отворено предоставя информация и кодове за онлайн сътрудничество или подкастите, които допринасят за общностното знание. Тези трендове си заслужават вниманието и чрез тях имаме възможността да преоформим цифровото бъдеще, което дава приоритет на човешкото благополучие, равенството и автономията. Времето да действаме и да прегърнем този трансформиращ потенциал е сега.

Фундаментална промяна

Както е очертано в ‘Contract for the Web’, множество заинтересовани страни трябва да си сътрудничат, за да реформират WWW и да ръководят развитието на нововъзникващите технологии. Иновативни пазарни решения, като тези, които подчертах, са от съществено значение за този процес. Прогресивни законодателни актове от правителствата по света могат да улеснят тези решения и да помогнат за управлението на текущата система по-ефективно. Накрая, ние като граждани от цял ​​свят трябва да бъдем ангажирани и да изискваме по-високи стандарти и по-голяма отговорност за нашите онлайн преживявания. Време е да се изправим срещу недостатъците на доминиращата система, като същевременно стимулираме трансформиращи решения, които овластяват отделните лица. Този възникващ системен подход е жизнеспособен и инструментите за контрол са в обсега ни.

Част от решението е протоколът Solid, който предоставя на всеки потребител негово собствен0 „‘personal online data store“, известно като POD. Все още е възможно да си върнем контрола върху личните данни. С протокола Solid отделните потребители могат да решават как техните данни се управляват, използват и споделят. Този протокол дори вече е внедрен в областта Фландрия, където всеки гражданин вече има свой собствен POD, след като Ян Жамбон обяви преди четири години, че всеки фламандец трябва да има POD. Това е бъдещето на собствеността върху личните данни и то е пример за възникващото движение, което ще замени сегашната съществуваща система.

Призив за действие

Реализирането на тази цел няма а се случи просто така, а изисква нашата подкрепа за лидерите, водещи реформата – от изследователи и изобретатели до активисти. Трябва да популяризираме и да работим за промяна на колективното съзнание на глобалните граждани. The Web Foundation, която основах заедно с Розмари Лийт, ще продължи да подкрепя и ускорява този възникваш тренд и хората зад нея. Въпреки това има нужда, спешна нужда, и други да направят същото като подкрепят новото лидерство, което се старае да преобърне парадигмата в съвремения Интернет, диктуван от печалбата, за сметка на такъв – диктуван от нуждите на човечеството. Само тогава онлайн екосистемата, в която всички живеем, ще достигне пълния си потенциал и ще осигури основите за сътрудничество, творчество и съпричастност.

Тим Бърнърс-Лий
12 март 2024 г