Месец: октомври 1989

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 9 и 10, 1989 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 9 и 10, 1989 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Антивирусни програми, *Файлът се зарежда – моля изчакайте Благодарение на Г-н Антон Оруш […]