Месец: май 1985

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 5, 1985 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 5, 1985 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG Много интересна статия за изкуствения интелект […]