Месец: януари 1985

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 1, 1985 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 1, 1985 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG *Файлът се зарежда – моля изчакайте