Месец: юни 1988

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1988 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1988 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Индиго Весрия 1.0, *Файлът се зарежда – моля изчакайте Благодарение на Г-н Антон […]