Проекти

IndIT BlackHat – Годишна конференция на етичните хакери и алтернативния онлайн маркетинг, Виж на: blackhat.indit.org

IndIT LifeHack – Проект за човека в света на технологиите и за това как да използваме технологиите в наша полза като се надграждаме, а не като мултиплицираме и сканиране. Виж повече тук >>

IndIT ART – Виж най-пълната база данни на картини на български художници, сканирани от българския интернет оттук >>

„Дигиталното наследство на България“ – Регулярен мониторинг на значими български уеб ресурси на български език или на чужд език, но предназначени за България, които има вероятност да бъдат спрени за съхранение от съответния хостинг-провайдер.
Виж всички броеве на първото списание за компютри в България оттук >>

Проект за Етичен Кодекс на независимия IT ескперт – Идеята за „Етичен Кодекс на Независимия IT ескперт“ е следствие на натрупан опит, срещи и събития (частни и публични) на различни групи от специалисти и професионалисти от сферата на информационните технологии, които работят на ненормирано работно време, експерти от сферата на киберсигурността, интернет предриемачи от микро и малки предприятия, независимо дали са собственици, съдружници или част от екипа, както и на отделни личности, обичащи технологиите („технофили“, „гийкове“, „нердове“, „хакери“, „интернет гурута“ и др.), които обаче работят и печелят от своята дейност.
Виж проект на Кодкеса тук >>

Издателство IndIT – Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии чрез своето издателство представя значими текстове на членове на нашата общност, сързани с независимите дигитални технологии. Издават се съдържания от блогове, серии от статии в технологични сайтове, дисертации и дипломни работи в сферата на информационните технологии и интернет, общуване и работа в технологична среда и други релевантни теми. Виж повече тук >>