За Института

Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии е основан на 21 октомври 2012 година като независим, неправителствен и неполитически проект на български независими интернет предприемачи с ненормирано работно време от микро и малки предприятия, SEO експерти, „гийкове“, „нердове“, „хакери“, „интернет гурута“, които работят и печелят от своята дейност. Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии е партньор на международни неформални центрове и сдружения на частни интернет компании, етични хакери и независими Fundraising фондове, които работят за свободен и неутрален интернет и дигитално общество.

От 2012г. ИНДИТ организира Конференцията за алтернативен онлайн маркетинг – IndIT Black Hat и провежда Годишния Доклад за състоянието на независимия интернет в България. Водеща инициатива на ИНДИТ е проектът „Дигиталното наследство на България“ за запазване на значими ресурси на българския интернет.

От началото на 2019 година ИНДИТ стартира инициатива за Проект на Етичния кодекс на независимия IT ескперт, който да бъде общоприет от субкултурните дигитални общества в България и Източна Европа.

Страницата на Институт за независими дигитални изследвания непрекъснато се актуализира, отчитайки вашите потребности и очаквания. Следете редовно публикациите ни и ни изпращайте въпросите, предложенията и коментарите си на office@indit.org