Месец: април 1989

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 3 и 4, 1989 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 3 и 4, 1989 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Вирусната епидемия у нас и в чужбина, IBM PS DOS 4.0 *Файлът се […]