Месец: юни 1986

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1986 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1986 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Интел АТ, Команда Relete, Хи Квадрат Тест, Интериорен дизайн *Файлът се зарежда – […]