Месец: октомври 1986

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 9-10, 1986 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 9-10, 1986 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Ескпертни системи за биофизично инжинерство, Виртуална памет, Генератор на приложни системи „ГЕПРОС“ *Файлът […]