Месец: юни 1987

  • Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1987 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Система за финансово-счетоводна къща ЕКСПЕРТ от софтуерна къща „Правец-Програма“ с директор Димитър Вавов, […]