Месец: януари 1986

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 1, 1986 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 1, 1986 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG Фортран 77, Евристично програмиране, *Файлът се […]