Месец: декември 1987

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 12, 1987 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 12, 1987 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. Колко програмни продукта можете да купите за Правец-16 срещу 1300 ля.? – Отговорът […]