Месец: април 1990

  • Thumbnail for the post titled: Списание „Компютър за вас“, Брой 3 и 4, 1990 година

    Списание „Компютър за вас“, Брой 3 и 4, 1990 година

    „Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев. $96 000 000 по мрежата APRANET/Internet – Световните компютърни комуникации чукат на вратите […]