Годишно проучване на ИНДИТ за стила на работа на независимите IT експерти

Публикувана е новата анкета, която служи за изготвянето на Годишния Доклад за състоянието на независимия интернет в България, както и за стила на работа на независимите IT ескперти.

Тази година анкетата е на английски и с помощта на нашите партньори от SERP Conf. 2023 е предназначена за цяла Източна Европа.

Всеки участвал в анкетата има шанс да спечели free pass за INDIT Black Hat Party на 12 октомври !

Линк към анкета: