Позиция на IndIT за Закона за личния фалит

На път е да се приеме отново много “наказателен” закон срещу малките и бедните с уж добрия Закон за физическия фалит !!! Законът за личния фалит няма да важи за занаятчии и упражняващи свободни професии, срещу което нашият Институт застава твърдо против!!!

Приемането на закона е част от ангажиментите на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, затова парламентът ще трябва да го приеме, за да поискаме следващия транш от парите. Но голяма част от длъжниците в страната няма да могат да се възползват от закона.

Ако човек подаде заявление в съда за обявяване във фалит и съдът го одобри, ще стартира доста продължителна процедура за разпродаване на имуществото му в опит да бъдат изплатени борчовете му, предвижда законът. За да стартира процедурата длъжникът трябва да има имущество, достатъчно да изплати поне 30% от борчовете си, както и да плаща на синдик. След това трябва да минат поне три години, в които синдикът разпродава имуществото му, и чак след това, ако са останали дългове, те ще бъдат опростени.

Освен това разходите по старирането на тази процедура са твърде големи! Според закона се назначвава синдик, който ще взема 5% от разпродаденото имущество, както и допълнително годишно възнаграждение от една минимална заплата. Ако става въпрос за задължение от 7800 лв., то само разходите за синдика, без допълнителните 5% от разпродаденото имущество, ще са половината от размера на задълженията към кредиторите.

Допълнително само длъжници с над 7800 лв могат да се пробват, а 80% от длъжниците са жертва на бързите кредити до 1 000 лв и заложните къщи !! Допълнително, за да може длъжник да стартира процедура за личен фалит .. трябва да е работил последната година ?? А обикновено те са уволнени и нямат работа ..

Нашата позиция на ИНДИТ като неформална и неправителствена организация е проста и ясна: Ние смятаме, че трябва да има давност и край, както е във Великобритания! Там кредиторите те търсят година или две, после те фалират задочно и след година са забравили за теб – общо 3 години.

Ние сме твърдо против в България криминалните колектори да гонят длъжника до живот, че даже после и децата му… Кредиторите трябва сами да си носят отговорност, ако са направили лош кредит!! Всичко останало е криминално поведение.