Представяне на книгата „Комуникацията в Интернет“ от Георги Динчев

На 17 ноември, 2023 година на среща на ИНДИТ в София беше представена първата книга на Георги Динчев – „Комуникацията в интернет“.

„Целта на настоящата работа е да покаже психологическите аспекти на новата интернет-среда, които се проявяват в процеса на взаимодействие между отделните интернет-потребители, както и да докаже за несъстоятелен придобилия популярност възглед за евентуален преход от социална колективност към хаотична маса от индивиди, недетерминирани от социални правила и норми. Освен това, ние ще се опитаме да разгледаме основните правила и норми на традиционното междуличностно общуване лице-в-лице, на технически опосредстваното общуване и на комуникацията посредством компютър, съпоставяйки ги към конкретните форми на интернет-комуникацията.“
Георги Динчев

Разгръщайки тази книга ще прочетете за такива интересни казуси като:

  • Колко анонимни сме в интернет?
  • Къде е границата между анонимността и реалността?
  • Как използваме никовете си?
  • Какво е деловитост и бъбривост в общуването?

„… С голямо интелектуално удоволствие, буквално на един дъх, прочетох книгата на Георги Динчев – Комуникацията в интернет. Едно от първите оригинални български изследвания в областта, стартирало преди повече от 10 години, с прозрения актуални и за бъдещото ни развитие. Големият принос на изследването на Георги е, че показва основните тенденции, сблъсъкът на парадигмите движещи развитието, както на интернет, така и на съвременната цивилизация, базирана върху комуникациите. А кои са те, и какво можем да очакваме, ще научите от самата книга. Приятно четене!“
Найден Николов – Ник

Георги Динчев е онлайн предприемач и социален психолог с повече от двадесетгодишен опит в разработването на водещи интернет платформи. Завършил е Социална психология и Масови комуникации в СУ Св. Климент Охридски. Той е основател на българската платформа за имейл маркетинг – MailBul и председател на Институт за независими дигитални изследвания и технологии.

Виж видео от срещата >>