Indit BlackHat 2016

 

ДЕН 1

ЗАЛА 1

ЗАЛА 2

A
Л
Т
Е
Р
Н
А
Т
И
В
Е
Н

О
Н
Л
А
Й
Н

М
А
Р
К
Е
Т
И
Н
Г

09:00 – 09:15 – Регистрация

09:15 – 09:30 – Откриване на конференцията

09:30 – 10:15 – Изнасяне на резултати от проучване 2016 на Indit Black Hat на българския независим IT пазар.
(Лектор: Георги Динчев, Maxinet)

10:15 – 11:00 –

Защо трябва да се прави линк билдинг с PBN и изтекли домейни?
(Лектор: Калин Каракехайов)

11:00 – 12:00 – Social Media & Viral Marketing – Очаквайте детайли. (Лектор: Младен Борисов )

12:00 – 13:00 – Community – Очаквайте детайли (Лектор: Банко Стоянов )

15:00 – 18:00
Дискусия: Онлайн Маркетинг

Модератор:
Георги Динчев
Участници:
Калин Каракехайов

Младен Борисов
Банко Стоянов

14:00 – 14:45 – Хиена онлайн маркетинг – 5 практични хака за анализ на данните на конкурента
(Лектор: Генадий Воробьов)
14:45 – 15:45 – Дроп Шипинг – Очаквайте детайли (Лектор: Георги Шопов)

16:00 – 16:45 – Защита на сайт от „хакери“ – как хакването на сайт влияе на SEO оптимизацията. (Лектор: Георги Стефанов)

16:45 – 18:00 – Security – Очаквайте детайли (Лектор: Петър Николов)

ДЕН 2

ЗАЛА 1

ЗАЛА 2


T
E
C
H

D
A
Y

S
O
C
I
A
L

&

V
I
R
A
L

10:15 – 11:30 – Кой каза че профилирането и изпращането до 3rd Party List е спам ? (Лектор: Георги Динчев )

11:30 – 12:15 – Предварителна тема: Разработка на българска система за зареждане на електроавтомобили – Очаквайте детайли. (Лектор: Христиан Костов )

12:15 – 13:00 – Автоматизирано оценяване на TCP/IP стекове Устойчивост и надеждност на мрежовия стек. Лесно автоматизирано тестване за потребители и мрежови специалисти. (Лектор: Мартин Георгиев)

14:00 – 15:00 – The Right Way of Writing IT Job Specs – Minimizing Misunderstanding Between IT Needs and HR Competence (Лектор: Теодор Колев )

15:00 – 16:00 – Имейл Маркетинг – Очаквайте детайли. (Лектор: Невяна Коева)

16:00 – 17:00 – SEO Redirects – Успешни практики през 2016-та година (Лектор: Теодор Захариев)

10:00 – 13:00
Дискусия: Алтернативни канали за реклама

Модератор:
Калин Каракехайов
Участници:
Генадий Воробьов
Георги Шопов
Георги Стефанов
Теодор Колев

14:00 – 16:00
Дискусия: UX и Сигурност: Къде е златната среда?

Модератор:
Георги Динчев
Участници:
Христиан Костов
Мартин Георгиев
Петър Николов

18:00 – Коктейл