Списание „Компютър за вас“, Брой 9 и 10, 1990 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Добрата стара ДОС 3.30 – последен брой 4 на списанитето.

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1990-09-10

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG