Списание „Компютър за вас“, Брой 3 и 4, 1990 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

$96 000 000 по мрежата APRANET/Internet – Световните компютърни комуникации чукат на вратите

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1990-03-04

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG