Списание „Компютър за вас“, Брой 5 и 6, 1989 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Хардуер – под капака на Правец-8

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1989-05-06

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG