Списание „Компютър за вас“, Брой 3 и 4, 1989 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Вирусната епидемия у нас и в чужбина, IBM PS DOS 4.0

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1989-03-04

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG