Списание „Компютър за вас“, Брой 11 и 12, 1988 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Вграден ДОС за Правец-82

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1988-11-12

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG