Списание „Компютър за вас“, Брой 3, 1988 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Компютърни игри за Правец,

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1988-03

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG