Списание „Компютър за вас“, Брой 12, 1987 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Колко програмни продукта можете да купите за Правец-16 срещу 1300 ля.? – Отговорът е ОСЕМ: 1) ДОС 16 2) БЕЙСИК, 3) СЕКРЕТАР-16, 4) СУПЕРПЛАН-15, 5) ТЕКСТ-16, 6) МИКРООПТИМА, 7) ЛИНА-16, 8) КОМПИЛАТОР C-16 (най-съвременен език за програмиране). Гарнтирано качество при мининални цени!
*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1987-12

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG