Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1987 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Система за финансово-счетоводна къща ЕКСПЕРТ от софтуерна къща „Правец-Програма“ с директор Димитър Вавов, ИЗОТ – 1027 С

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1987-06

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG