Списание „Компютър за вас“, Брой 5, 1987 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Програма за разрешаване на разредена система системи уравнения.

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1987-05

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG