Списание „Компютър за вас“, Брой 1, 1987 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Микрокомпютър РОБОТРОН 1910, Малките лазерни принтери.

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1987-01

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG