Списание „Компютър за вас“, Брой 11, 1986 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Български изкуствен интелект – АИМСА 86

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1986-11

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG