Списание „Компютър за вас“, Брой 9-10, 1986 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Ескпертни системи за биофизично инжинерство, Виртуална памет, Генератор на приложни системи „ГЕПРОС“

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1986-09-10

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG