Списание „Компютър за вас“, Брой 8, 1986 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Интел АТ, Команда Relete, Хи Квадрат Тест, Интериорен дизайн

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1986-08

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG