Списание „Компютър за вас“, Брой 7, 1986 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Българската мрежа Микронет – 255 компютъра Правец-82 в една мрежа

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1986-07

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG