Списание „Компютър за вас“, Брой 4, 1986 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Изкуствен интелект – експертни системи, Системизот, i-борса, Кодове за Правец 82, Монтиране на DRAM платка,

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1986-04

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG