Списание „Компютър за вас“, Брой 3, 1985 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG

Микропроцесорен електрокардиограф, Самоучител за бейсик, дигитално изкуство.

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1985-03