Списание „Компютър за вас“, Брой 2, 1985 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG

За разликата между фортран и бейсик, история на българските компютри – първият български компютър ИМКО от 1979 година, задачи и още:)

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1985-02