ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“

(Съвместно с НАПОО и ЦПО – „ХАРМОНИЯ 1“ ООД)

МОДУЛ 1 – Теоритичен Курс
Първи стъпки и понятия в интернет и електронната търговия:

– Обща икономическа теория;
– Иконимика на търговията;
– Бизнес комуникация;
– Организация и техника на търговските плащания;
– Електронни счетовоство на предприятието;
– Маркетинг;
– Базисно програмиране за начинаещи;
– Базисни Интернет и уеб технологии;
– Базисни умения за дизайн с графични програми;
– Базисни умения за работа с бази данни
– Изготвяне на индивидуален план и задачи за самостоятелна дистанционна теоритична подготвока.

МОДУЛ 2 – Самостоятелна дистанционна теоретична подготовка по основните предмети в курса.

Финанси
– Отчитане на финансовите разходи и приходи;
– Общи изисквания към годишния финансов отчет при предаването му към счетоводител;

Маркетинг
– Същност на маркетинга;
– Маркетинг микс;

Икономика
– Същност на продажбите
– Видове продажби
– Показатели за изследване на продажбите;
– Търговски кредит;

Електронна търговия
– Интернет и интернет услуги: www, електронна поща, трансфер на файлове, мултимедия, социални мрежи
– Интернет технологии в бизнеса;
– Бизнес комуникация в Интернет (www)
– Използване на електронна поща;
– Търсене на информация по интернет;
– Структура на уеб-страница и електронен магазин;
– Плащане по Интернет;
– Електронно банкиране;
– Интернет технологии в банковата система

Базисни умения за програмиране и компютърна графика
– HTML – същност на езика, структура;
– Мета тагове и SEO (на първо място в Google)
– Форматиране на текст;
– Списъци;
– Таблици;
– Изображение;
– Хиперлинкове;
– Формуляри, Продукти и Поръчки;
– Проверка на валидност на формуляри и поръчки;
– Компютърна графика – CSS основни понятия;
– Програми за компютърна графика;

МОДУЛ 3 – Практически курс
Обобщение на придобитите знания от самостоятелната подготовка и практическо обучение

– Програми и приложения за бизснес комуникация в интернет: електронна поща, чатове, форуми, текстови съобщения (Facebook, Viber, Bulk sms)
– Програми и приложения за създаване на интернет магазин: WordPress и WooCommerse
– Основи на уеб-администрацията. Базисни понятия и стъпки.

 • Какво е Уеб сайт и къде се съхранява?
 • Какво е хостинг и домейн?
 • Какво представляват CMS системите? Предимства на WooCommerse и WordPress
 • Инсталиране на WordPress; Запознаване с основните настройки и възможности на WordPress
 • Инсталиране на WordPress Plugins и WordPress Themes за създаване на атрактивен проект

– Стратегия за изработка на уебсайт за търговия.

 • Ключови фактори за разработването на успешен уебсайт и необходими елементи.
 • Създаване на навигация и различни видове страници в WordPress (За нас, Контакти) – неонходима предпоставка за добър WooCommerce проект.
 • Базисни разширения (плъгини) и теми.
 • Базисни умения за работа с файлове и бази данни и тяхната синхронизация (Excel file, xlc, xlcx, csv, sql)
 • Разработване на страница с продукти
 • Добавяне на продукти и сходни продукти
 • Управление на методи за плащане, „количка“, наложен платеж
 • Създаване на Галерия с продукти
 • Описание на продукти
 • Заглавие на продукти
 • Добри SEO похвати за писане на съдържание
 • Добавяне и управление на коментари

МОДУЛ 4 – Практически стаж във водеща българска компании за електронна търговия и предоставяне на интернет услуги.

Заключителен тест