ИНДИТ участва в годишна конференция на Военна академия „Георги С. Раковски“

Тази година ИНДИТ участва като представител на етичните хакери в годишната конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – „Устойчивист в Югоизточна Европа’ !!

Приветствие от името на министъра на отбраната на Република България отправи заместник-министърът, генерал-лейтенант от запаса Атанас Запрянов. Той определи темата на форума като много актуална, с оглед на променената среда на сигурност в Европа и света, от която България не може да остане изолирана. Това е и една от причините за провеждащия се в момента периодичен Стратегически преглед на отбранителната политика. Анализирайки обстановката в региона, включително и в Близкия изток, заместник-министърът очерта и заплахата от увеличаване на емигрантския натиск. Такива форуми са необходими – каза той, за да се чуе и академичната общност. В научната сесия изнесе презентация на научната конференция беше изнесена презентация от сътридника и приятел на ИНДИТ – Майкъл Джон.

В Научната конференция се представиха над 20 изследователи, някои с по два доклада. Участваха хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от Академията, докторанти и гости от СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български университет и Бургаски свободен университет, както и експерти от Министерство на отбраната на Република България.

Научните доклади бяха разпределени във встъпителна и в три научни сесии. Във встъпителната сесия доклади бяха изнесени от генерал-майор Тодор Дочев – началник на ВА, бригаден генерал Бер Сегуин – директор на Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ и Владимир Бронфенбренер – генерален секретар на Черноморската академия за сигурност. По време на всяка научна сесия се задаваха множество въпроси и се водеха задълбочени дискусии.

В кръглата маса взеха участие полковник доцент доктор Петър Маринов, професор доктор Владимир Чуков, професор доктор Клара Стаматова и представители от Министерство на вътрешните работи на Република България.