Списание „Компютър за вас“, Брой 7 и 8, 1990 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

NORTON COMANDER 2.0 – Команди част 3

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1990-07-08

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG