Списание „Компютър за вас“, Брой 5 и 6, 1990 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Ваксината Hunter, Програма BOOTCHK

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1990-05-06

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG