Списание „Компютър за вас“, Брой 11 и 12, 1989 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Епъл Експо 89 – Утрешният ден на компютрите, Програма ПРЕСТО,

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1989-11-12

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG