Списание „Компютър за вас“, Брой 1 и 2, 1989 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Хардуер Контролер, „Истинсият програмист програмира на фортран“

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1989-01-02

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG