Списание „Компютър за вас“, Брой 9 и 10, 1988 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Изберете сами – БЕЙСИК или СИ

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1988-09-10

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG