Списание „Компютър за вас“, Брой 7 и 8, 1988 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Български компютър в космоса,

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1988-07-08

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG