Списание „Компютър за вас“, Брой 6, 1988 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Индиго Весрия 1.0,

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1988-06

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG