Списание „Компютър за вас“, Брой 1 и 2, 1988 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Търсене в паметта, Програма Композитор, ЕЛЕКТРОНИКА МК/85

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1988-01-02

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG