Списание „Компютър за вас“, Брой 9, 1987 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Български компютри в Индия

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1987-09

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG