Списание „Компютър за вас“, Брой 2 и 3, 1986 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Учебна роботика, XIII Конгрес на БКП, Домашният компютър Правец 8-Д, Как се зарежда ДОС, Робко 111 управляван от Правц 8Д

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1986-02-03

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG