Списание „Компютър за вас“, Брой 1, 1985 година

„Дигиталното наследство на България“ – Инициатива на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологии и Георги Динчев.

Благодарение на Г-н Антон Оруш и Sandacite.BG

*Файлът се зарежда – моля изчакайте

1985-01