GDPR РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За кого е обучението?


Общият регламент за защита на личните данни се отнася както за администратори на лични данни (т.е. организациите, отговорни за определянето на целите и средствата за обработка на лични данни), така и за обработващи лични данни (организации, които могат да бъдат ангажирани от администраторите да обработят лични данни от тяхно име).

 

Какво включва обучението?

Модул 1. Въведение в Общия регламент за защита на личните данни.
Модул 2. Лични данни.
Модул 3. Основни концепции.
Модул 4. Принципи, свързани с обработването на лични данни.
Модул 5. Повече права за субектите на данни.
Модул 6. Сигурност на личните данни.
Модул 7. Административни наказания.
Модул 8. GDPR и човешките ресурси.
Модул 9. Практически съвети за подготовка за GDPR.
Модул 10. Често задавани въпроси и техните отговори.